Příhradové nosníky GREIM jsou vhodné všude tam, kde by klasické nevzhledné spoje snižovaly užitnou a estetickou hodnotu konstrukce.

Nebo tam, kde jsou požadavky na požární odolnost pohledové a přiznané konstrukce. Využití najdou například u střech sportovních či výrobních hal, staveb občanského vybavení, krovů rodinných domů s přiznanou konstrukcí (využití nadkrokevní izolace), pergol nebo třeba u přístřešku pro Vaše auto.

Další vlastnosti nebo nás kontaktujte s poptávkou

Proč zvolit nosníky GREIM?

Příhradový vazník lze díky skrytému styčníku vyrobit v pohledové kvalitě.

Vyšší požární odolnost oproti klasickým styčníkovým deskám s prolisovanými trny.

Přesná geometrie vazníku díky prefabrikaci ve výrobně.

Možnost kompletace montážních styčníků na stavbě.

Vysoká tuhost styčníku přibližující se rámovému působení.

Prohlédnout galerii
Výhody oproti klasickým krovům
Výhody oproti sbíjeným vazníkům
Výhody oproti vazníkům Gang-nail
 • Vyšší únosnost. Širší využití pro větší stavby.
 • Překlenutí větších vzdáleností.
 • Jednodušší montáž prefabrikovaných dílů - vazníků.
 • Menší dimenze prvků - úspora materiálu.
 • Není třeba zvětšovat rozměry trámů z důvodu provedení tesařských spojů.
 • Jednotlivé prvky jsou spojeny v jedné rovině (odpadá vrstvení).
 • Menší a předvídatelnější deformace.
 • Větší rozpětí konstrukcí.
 • Přiznaná konstrukce – pohledová kvalita.
 • Hlavní výhoda – skryté styčníkové plechy.
 • Skrytý ocelový plech je chráněn proti ohni.
 • Skryté spoje zvyšují požární odolnost konstrukce – ta je závislá zejména na dimenzích dřevěných prvků.
 • Vyšší únosnost vazníků.
 • Možnost vyrobit v pohledové kvalitě.

Nosníky GREIM pod lupou

 
 
 
 
Materiál Návrh Výroba Nevýhody
 1. Masivní konstrukční dřevo.
  1. Stavební řezivo nehoblované.
  2. Stavební řezivo hoblované.
  3. Masivní dřevo hoblované se sraženými hranami délkově nastavované – KVH (pohledové, nepohledové).
 2. Lepené lamelové dřevo pevnostní třídy GL24, GL28, GL32, GL36.
 3. Ocelový plech ve spojích kvality S235 tloušťky od 1mm pro použití hřebíků až po tloušťku 10mm při použití kolíků.
 4. Ocelový spojovací prostředek
  1. Samovrtný kolíkový systém ze zušlechtěné uhlíkové oceli
  2. Ocelové kolíky do předvrtaných otvorů.
  3. Hřebíky.
 5. Povrchová úprava – lazura, nátěr, protipožární ochranný nátěr.
 1. Určení tvaru konstrukce.
 2. Sklon střechy, tvar podhledu, možnosti uložení na svislé nosné konstrukce, konstrukční výška konstrukce, rozteče jednotlivých vazníků, typ příhradového výpletu diagonálami.
 3. Určení zatížení
  1. Stálé zatížení – Vlastní hmotnost konstrukce, krytina a pomocné konstrukce (například vlašské krokve, ztužení)
  2. Klimatická zatížení vyplývající z místa stavby – zatížení sněhem a zatížení větrem
  3. Další zatížení vyplývající například z umístění technologii TZB
 4. Návrh dimenzí jednotlivých prvků a návrh spojů.
 5. Kontrola návrhu a geometrie.
 1. Postup výroby vazníků je obdobný pro všechny typy konstrukcí se spoji s vloženým ocelovým plechem.
 2. Přířez dřevěných hranolů podle pořezového schématu.
 3. Proříznutí drážky pro vložení plechu.
 4. Sestavení dřevěných přířezů do požadovaného tvaru a vložení styčníkových plechů.
 5. Kontrola a zajištění geometrie.
 6. Dokončení spojů pomocí samovrtných kolíků SFS Intec nebo použití dalších spojovacích prostředků (kolíky, hřebíky, svorníky).
 7. Převoz na stavbu a montáž.
 1. Nutný statický výpočet specializovaným programem.
 2. Použití speciální pily na řezání drážky pro vložené plechy.
 3. Nutná optimalizace konstrukce z hlediska tvaru vazníků i návrhu dimenzí jednotlivých prvků.

 

Napište nám

info@karpen-plus.cz

Zde jsme vyráběli příhradové vazníky. Nová výrobna se nachází v Hrušovanech nad Jevišovkou

Zavolejte nám

(+420) 724 372 776

KARPEN PLUS s.r.o.

Hrušovanská 372
671 68 Hrabětice
ukázat na mapě Shopix